פתרון “מקצה-לקצה” לפגיעה ברחפנים: סמארטשוטר מחברת את עמדת הנשק שלה למכ”מ של ראדא

הפתרון המשולב עבר והשלים לאחרונה ניסויים והדגמות מוצלחות והוא מתאים לשימוש על ידי המרינס במערכת

SMASH Hopper LRCWS Integrated With RPS-42 MHR Radar