הפתרון המשולב עבר והשלים לאחרונה ניסויים והדגמות מוצלחות והוא מתאים לשימוש על ידי המרינס במערכת